ZA POKUSY BEZ ZVÍŘAT
FAQ Pro média
Light

FAQ

1. Jak je na tom EU s testováním na zvířatech?
V roce 2018, z něhož máme nejnovější statistiky, bylo v EU pro testování a výzkum použito cca 10,6 milionů zvířat. Další miliony zvířat jsou zabity např. z důvodů využití jejich tkání nebo z důvodu nadbytečnosti.

Nejčastěji se k pokusům používají myši, potkani a ryby, ale v menší míře také třeba psi, kočky a opice.
2. Co se na zvířatech nejčastěji testuje a jakými způsoby testování probíhá?
Zvířata jsou využívána k mnoha účelům - k testování léčiv, chemických látek, hnojiv, pesticidů, barev, prostředků pro domácnost, přísad do potravin, kosmetických složek nebo třeba Botoxu, k výzkumu léčebných postupů a operací, k produkci různých látek (např. v imunologii) a v tzv. základním výzkumu. Testů je celá řada.

Chci vědět víc
Např. se ještě v některých případech stále provádí klasický Draizův test, ačkoli je již řadu let k dispozici metoda bez zvířat. Znehybnělým králíkům se během testu do oka nakape testovaná látka a pozoruje se, jestli dojde k poškození. Při testu kožní dráždivosti se zase morčatům nebo králíkům oholí srst, sejme se vrchní vrstva kůže a nanáší se daná látka s cílem zjistit, jestli látka kůži nějak poškodí. Zvířata jsou také nucena látky vdechovat nebo jsou jim vstříknuty hadičkou do žaludku. Botox se testuje tak, že se myším stříkne do břicha a ony po několika dnech pomalu umírají udušením. Pokud zvířata nezemřou během pokusu, na konci pokusu bývají zabita anebo jsou nechána k dalším pokusům.
3. Platí v EU zákaz testování kosmetiky na zvířatech? Jaká je reálná situace?
Již od roku 2013 platí zákaz testování, dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech, i jednotlivých složek. I přes zákaz ale k testování bohužel dochází. Evropská chemická agentura a Evropská komise totiž tvrdí, že se zákaz vztahuje jen na testy týkající se bezpečnosti spotřebitelů.

Chci vědět víc
Nadále tak probíhá testování složek kvůli nařízení REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Má jít o případy, kdy existuje riziko, že pracovníci zapojení do výrobního procesu budou vystaveni působení těchto složek.
4. Neohrozí konec pokusů na zvířatech lékařský výzkum a testování léků?
Testování na zvířatech je extrémně nespolehlivé. Už nyní máme mnoho metod bez zvířat, které často přináší přesnější a rychlejší výsledky a mohou být i levnější.

Chci vědět víc
Podle Amerického národního institutu zdraví až 95% léků, které jsou úspěšné u zvířat, následně selže u lidí - buď protože nefungují, anebo mají vedlejší účinky, které se u zvířat neobjevily. Pokusy na zvířatech odhalí jen asi pětinu vážných vedlejších účinků. Pokusy na zvířatech tak mohou ohrožovat i zdraví lidí. Někteří odborníci si dokonce myslí, že škody způsobené pokusy na zvířatech převažují nad potenciálními přínosy a že potřeba nejen z důvodu etiky, ale i kvůli lidskému zdraví, investovat do metod bez zvířat.

Metody bez zvířat přináší přesnější a rychlejší výsledky a mohou být i levnější. V současnosti jich je už celá řada, např. uměle vypěstovaná kůže nebo oční rohovka, lidské buňky a protilátky, počítačové modely jednotlivých orgánů, orgány na čipu (3D čipy, které simulují činnost orgánů a kombinují výhody počítačů a metod in vitro), výzkum na zdravých i nemocných dobrovolnících, matematické modelování atd. Mnohé z nich se mohou využívat i pro výzkum nemocí a testování léků. Pokud bude tlak na snižování počtu pokusů a zároveň se bude více investovat do vývoje metod bez zvířat, zcela jistě se najdou i další možnosti.
5. Měli bychom bez pokusů na zvířatech vakcínu proti Covid-19?
Tato vakcína byla zkoušena na lidech ještě před ukončením fáze pokusů na zvířatech. Obě fáze tedy probíhaly najednou a to vyvolává otázku, zda bylo testování vakcíny na zvířatech vůbec potřebné či žádoucí.

Chci vědět víc
Vzhledem k naléhavé potřebě vakcíny v rostoucí pandemii bylo společnosti Pfizer a Moderna schváleno simultánní testování jejich vakcín na zvířatech, zatímco prováděli studie fáze 1 na lidech. Vakcíny byly testovány na myších a makacích. "Překrývaly preklinické studie s ranými fázemi pokusů," řekl Dr. William Moss, výkonný ředitel Mezinárodního centra pro přístup k očkování na Univerzitě Johna Hopkinse. "Ve skutečnosti je jedním z důvodů, proč nyní mluvíme o vakcínách o pouhých 10 měsíců později, to, že některé fáze, ve kterých vývoj vakcíny obvykle probíhá, se spíše překrývají, než aby se prováděly postupně."

Existují společnosti, které se zabývají přímo vývojem vakcín bez použití pokusů na zvířatech. Například VAC2VAC, což je rozsáhlý společný výzkumný projekt, jehož cílem je vyvinout a ověřit přístupy k testování kvality humánních i veterinárních vakcín pomocí metod, které nevyužívají pokusy na zvířatech.
6. Co je to Evropská občanská iniciativa (EOI) a co je cílem vaší EOI?
EOI je mechanismus, kterým mohou evropští občané vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla novou legislativu k určitému problému. Aby Komise zvážila danou iniciativu, musí získat podporu nejméně 1 milionu občanů EU formou podpisů.

Chci vědět víc
Na rozdíl od petice se občanská iniciativa obrací přímo na Komisi a může tedy vést ke změně legislativy EU.

Tato EOI vyzývá Komisi, aby chránila a posílila zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech tím, že zajistí, aby byly pro hodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků a jejich přísad pro spotřebitele, pracovníky a životní prostředí používány pouze metody, které nevyužívají testování na zvířatech. Dále vyzývá Komisi, aby změnila právní předpisy EU o chemických látkách a zajistila tak, že budou všechny chemické látky vyráběny bez přidání nových požadavků na testování na zvířatech. Dalším požadavkem je modernizace vědy v EU tím, že dojde k legislativnímu návrhu, který stanoví plán postupného ukončení všech pokusů na zvířatech v EU. Díky podpoře přechodu na výzkum a testování bez zvířat má tato EOI potenciál každoročně ochránit miliony zvířat od utrpení a smrti a vylepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
7. Proč mám dávat číslo OP?
Pokud se povede nasbírat v celé EU alespoň 1 milion ověřených hlasů, mají evropské instituce povinnost se touto iniciativou skutečně zabývat. Váš hlas má tak díky zadání čísla Vašeho průkazu mnohem větší váhu!

Chci vědět víc
K ověření Vašeho hlasu je potřeba zadat číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nemusíte ale mít žádné obavy, protože webové stránky i úložiště dat jsou řádně zabezpečené a zaregistrované podle GDPR. Svoboda zvířat si číslo Vašeho OP nikam neukládá, údaje jsou použity pouze přímo v EU pro účely iniciativy.
8. Jaká kritéria musím splnit, abych byl oprávněn podepsat EOI?
Abyste mohl/a podepsat evropskou občanskou iniciativu, musíte mít dosažený věk potřebný k možnosti hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Chci vědět víc
Pokud nesplňujete podmínky pro podpis EOI, můžete přesto pomoci tím, že informace o ní budete sdílet s rodinou a přáteli a na sociálních sítích.
Arrow
!
Zpět na hlavní web Chevron